อีโคพลาสติกดีต่อโลกของเราอย่างไร

อีโคพลาสติกดีต่อโลกของเราอย่างไร

อีโคพลาสติกดีต่อโลกของเราอย่างไร ในตอนนี้จะเห็นได้ว่าหลายประเทศเริ่มนำพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพมาใช้แทนพลาสติกที่ผลิตจากปิโตรเคมีแล้ว โดยมีการตื่นตัวทั้งด้านนโยบายการวิจัยและพัฒนา การอุตสาหกรรม และการสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อเร่งรัดให้เกิดการทดแทนพลาสติกทั่วไปนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็ว และเป็นขั้นตอน

แม้ว่าปัจจุบันขยะพลาสติกจะเป็นปัญหาที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่  อีกทั้งประเทศไทยเองยังติดอันดับปัญหาขยะในทะเลอยู่ในอันดับ 5 หรือ 6 ของโลก นั่นหมายถึงทุกคนต้องร่วมมือ ร่วมใจแก้ไข และจัดการกับปัญหาเหล่านี้ การจะแก้ไขให้ได้ผลเร็วต้องทำให้ครบถ้วนในทุก ๆ ด้านของการจัดการขยะมูลฝอย โดยยึดหลักการ 4R ซึ่งได้แก่

อีโคพลาสติกดีต่อโลกของเราอย่างไร

  1. Reduceเป็น R ที่ดีที่สุดเพราะเป็นการลดการเกิด คือ ลดการใช้พลาสติกที่ไม่จำเป็น เช่น พลาสติกซีลขวดน้ำ ฝาแก้ว หลอด เป็นต้น
  2. Reuse การนำกลับมาใช้ซ้ำ เพื่อให้เกิดการใช้อย่างคุ้มค่า เช่นแก้วพลาสติกหนา สามารถใช้ซ้ำได้
  3. Recycleการหลอมกลับมาใช้ใหม่ เป็นการนำพลาสติกที่ชำรุดไม่สามารถใช้ซ้ำได้แล้ว ไปหลอมมาใช้ใหม่ ซึ่งต้องคัดแยกอย่างมีประสิทธิภาพ ขยะเหล่านี้จึงจะเข้าสู่กระบวนการ Recycle ได้ต่อไป
  4. Replace คือ ส่วนที่ยังจำเป็นต้องใช้พลาสติกไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เช่น บรรจุภัณฑ์ใช้แล้วทิ้ง ควรเปลี่ยนมาใช้พลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ เช่น แก้ว กล่อง ถุงที่ผลิตจากพลาสติกชีวภาพสามารถย่อยสลายได้

การนำหลักการ 4R มาใช้ในปัจจุบันอาจไม่พอที่จะแก้ปัญหาขยะพลาสติกได้ในเวลาอันรวดเร็ว ควรจะเปลี่ยนของเสียไปเป็นพลังงานกลับมาใช้ประโยชน์ Energy recovery และการกำจัด อย่างเช่น การนำไปบ่มหมักโดยวิธีทางธรรมชาติ การผลิตแก้วกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพ กล่องอาหารย่อยสลายได้ ถุงพลาสติกย่อยสลายได้ที่ผลิตจากพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ในธรรมชาติ

เนื่องจากแนวโน้มธุรกิจนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีการเติบโตเร็วมาก เป็นผลมาจากการขยายตัวของประชากร และด้วยกระแสการรักษ์โลกที่กำลังแพร่หลายอยู่ในขณะนี้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คือทางเลือกหลักที่ผู้ผลิต และผู้บริโภคควรให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก ๆ

ขอบคุณข้อมูลจากเว็บ : scimath.org

สำหรับใครที่กำลังมองหาโรงงานรับผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ทำจาก bio-plastic, degradable plastic, eco plastic อยู่ วี.เค.พลาสติก เรารับผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก ซึ่งเรามีประสบการณ์ในวงการอุตสาหกรรมมากกว่า 30 ปี เรามีทีมงานที่มากประสบการณ์คอยให้คำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือการผลิตบรรจุภัณฑ์ สามารถสอบถามและปรึกษากับเราได้ นอกจากนี้เรายังมีบริการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อช่วยให้คุณสามารถเป็นเจ้าของบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามในรูปแบบของตนเองได้ในราคาที่ย่อมเยา อีกทั้งเรายังมีบริการสำหรับให้คำปรึกษาแนะนำสำหรับผู้ที่เริ่มทำธุรกิจอีกด้วย

หากสนใจที่จะผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกสามารถติดต่อสอบถามหรือปรึกษาเราได้ตลอดเวลา เรามีพนักงานพร้อมให้คำปรึกษากับคุณ สามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่

Tel : 02 529 5961

Line@ : @479hrrbs

Website : www.vkplastic.com