การทำแม่พิมพ์บรรจุภัณฑ์พลาสติก

การทำแม่พิมพ์บรรจุภัณฑ์พลาสติก

การทำแม่พิมพ์บรรจุภัณฑ์พลาสติก ในการออกแบบแม่พิมพ์พลาสติกในกระบวนการผลิตที่มีจำนวนมาก ๆ จำเป็นต้องอาศัยแม่พิมพ์ที่สามารถครอบคลุมถึงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้ได้ทั้งรูปทรง ขนาด น้ำหนัก ตามที่ผู้ออกแบบกำหนดไว้ ซึ่งลักษณะของกรรมวิธีการผลิตที่แตกต่างกันจะส่งผลโดยตรงมาจากแม่พิมพ์ที่นำมาใช้ วันนี้แอดมินเลยมีข้อมูลเกี่ยวกับการทำแม่พิมพ์มาฝากสำหรับใครที่อยากออกแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติกใหม่

แม่พิมพ์บรรจุภัณฑ์พลาสติก คือ แม่พิมพ์ที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วน หรือผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกต่าง ๆ ซึ่งรูปร่างลักษณะของผลิตภัณฑ์ ชนิดของพลาสติกที่ใช้ในการผลิต และความสะดวกรวดเร็วในการผลิต จะเป็นเหตุผลหลักที่ส่งผลต่อชนิดของแม่พิมพ์

การออกแบบบรรจุภัณฑ์

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เป็นการกำหนดรูปแบบของตัวบรรจุภัณฑ์ ให้เกิดเป็นลักษณะต่าง ๆ ออกมาให้สามารถมองเห็น และสัมผัสได้ จำเป็นต้องผ่านกระบวนการต่าง ๆ ทางการออกแบบ และการผลิตบรรจุภัณฑ์ ซึ่งโดยรวมแล้วจะพิจารณาจากวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนตามหลักเกณฑ์ที่ว่า ออกแบบทำไม เพื่อใคร กลุ่มลูกค้าเป็นอย่างไร เป็นต้น ซึ่งนักออกแบบจะนำข้อมูลพวกนี้มาผสมผสานความคิด เพื่อให้ได้บรรจุภัณฑ์ที่มีความเหมาะสม และเป็นไปตามความต้องการของตลาด

การทำแม่พิมพ์บรรจุภัณฑ์พลาสติก

กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์

การศึกษาเบื้องต้น เป็นกระบวนการเตรียมแผนการออกแบบ จากการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เช่น การตลาด การผลิต ต้นทุน ประเภทวัสดุที่ใช้ รูปร่างที่ต้องการ และความต้องการของผู้ใช้ เป็นต้น เพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการออกแบบบรรจุภัณฑ์

บทความที่เกี่ยวข้อง

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เมื่อได้ข้อมูลเบื้องต้น และแนวทางของบรรจุภัณฑ์แล้วจึงนำมาประมวลผลเพื่อให้ออกแบบมาเป็นบรรจุภัณฑ์ ในรูปแบบของหน้าที่การใช้งาน และรูปทรงด้วยการร่างภาพ หรือสร้างเป็นหุ่นจำลองที่มีรายละเอียด เพื่อประกอบการอธิบายในการตัดสินค้าสร้างเป็นบรรจุภัณฑ์จริง ๆ

เมื่อการออกแบบเบื้องต้นได้รับการยืนยันให้ดำเนินการผลิตแล้ว ผู้ออกแบบต้องดำเนินการเสนอบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบจริงที่สื่อความหมายให้เข้าใจได้ ซึ่งในส่วนนี้คือการเขียนแบบงานที่แสดงโครงสร้างและสัดส่วน ตลอดจนรายละเอียดปลีกย่อยเพื่อขยายความชัดเจนของบรรจุภัณฑ์นั้น

ในปัจจุบันการออกแบบแม่พิมพ์ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมีการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยให้การออกแบบมีความแม่นยำและถูกต้องมากยิ่งขึ้น เนื่องจากในหน่วยความจำของระบบคอมพิวเตอร์ได้เก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและการวิเคราะห์ความถูกต้อง ของการออกแบบไว้อย่างมากมาย ทำให้ลดระยะเวลาการทำงานขั้นตอนนี้เป็นอย่างมาก แต่การออกแบบจะให้สมบูรณ์ได้นั้น บุคลากรที่ทำงานด้านนี้ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแม่พิมพ์มาก่อน เพื่อนำประสบการณ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในระหว่างการออกแบบต่อไป

หากใครที่กำลังหาบรรจุภัณฑ์พลาสติกอยู่ วี.เค.พลาสติก เรารับออกแบบ และผลิตบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเรามีประสบการณ์ในวงการอุตสาหกรรมมากกว่า 30 ปี เรามีทีมงานที่มากประสบการณ์คอยให้คำปรึกษา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ หรือการผลิตบรรจุภัณฑ์ สามารถสอบถาม และปรึกษากับเราได้ นอกจากนี้เรายังมีบริการออกแบบ และผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อช่วยให้คุณสามารถเป็นเจ้าของบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามในรูปแบบของตนเองได้ในราคาที่ย่อมเยา อีกทั้งเรายังมีบริการสำหรับให้คำปรึกษาแนะนำสำหรับผู้ที่เริ่มทำธุรกิจอีกด้วย

ซึ่งตอนนี้ระยะเวลาในการออกแบบ และผลิตบรรจุภัณฑ์ประมาณ 60 – 85 วัน จากปกติใช้เวลาประมาณ 45-60 วัน เนื่องจากตอนนี้มีออเดอร์ออกแบบ และผลิตบรรจุภัณฑ์เป็นจำนวนมาก หากผู้ประกอบการรายใหม่ที่อยากออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่อาจจะต้องเผื่อเวลาในการออกแบบ และผลิตพอสมควรค่ะ

ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ที่ผลิต

รับผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก และบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง SB-53

SB-53 PET 120 ML DIA 52 MM H 125 MM

รับผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก และบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง SB-25

SB-25 PET 15 ML DIA 18 MM H 77 MM

รับผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก และบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง SB-01E

SB-01E CAPACITY 250 ML

รับผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก และบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง SB-63

SB-63 PET 400 ML DIA 62 MM H 192 MM

สนใจผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่

Tel : 02 529 5961

Line@ : @479hrrbs

Website : www.vkplastic.com