Smart Packaging เทรนด์มาแรงปี 2020

Smart Packaging เทรนด์มาแรงปี 2020

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บ : fastroll.com

Smart Packaging เทรนด์มาแรงปี 2020 ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ได้ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอุปกรณ์ดิจิตอลต่าง ๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ในด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ที่มีการผสมผสานด้านอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บรรจุภัณฑ์ที่ได้มีประโยชน์ในด้านการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด ซึ่งเทรนด์ใหม่ที่กำลังได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์สินค้าชนิดใหม่นั่นก็คือ smart packaging

smart packaging หรือบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ คือ บรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่เน้นทางด้านความสะดวกสบายต่อผู้บริโภค ฉีกกฎบรรจุภัณฑ์แบบเดิม ๆ ที่มีหน้าที่เพียงปกป้องสินค้า หรือมีแค่ความสวยงาม แต่บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะได้นำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นนวัตกรรมการควบคุมที่จะช่วยยืดอายุของผลิตภัณฑ์หรือมีการแจ้งเตือนไปยังผู้บริโภค ให้รับทราบถึงข้อมูลของผลิตภัณฑ์ และยังแจ้งเตือนถึงวันหมดอายุที่กำลังจะถึงของผลิตภัณฑ์

Smart Packaging เทรนด์มาแรงปี 2020

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บ : stocknewsmagazine.com

Smart packaging ไม่ใช่แค่เป็นเพียงสัญญาณที่บ่งบอกถึงการยืดอายุ ความสดใหม่ หรือการหมดอายุของผลิตภัณฑ์ เท่านั้น บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะยังส่งผลต่อตัวผู้ผลิตและผู้บริโภคอีกด้วย ทั้งในด้านของความปลอดภัยที่มีในอาหารและยา ซึ่งเป็นธุรกิจมูลค่าสูงการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้จะเป็นเหมือนหลักประกันความน่าเชื่อถือในประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ทำให้แบรนด์มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค หรือในด้านการยืดอายุอาหารมีงานวิจัยที่ว่า หากสามารถยืดอายุของอาหารได้เพิ่มหนึ่งวันก็จะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก หรือในแง่ของกฎหมายที่ออกมาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นทำให้เป็นแรงจูงใจให้อุตสาหกรรมอาหารและยา ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อช่วยให้บรรจุภัณฑ์สามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ให้คงเดิมอยู่เสมอจนกว่าจะถึงวันหมดอายุ

นอกจากนี้ บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะยังช่วยให้เกิดการป้องกันการปลอมแปลงสินค้าได้ เมื่อใช้ร่วมกับระบบการตรวจสอบหมายเลขกำกับ อาทิ บาร์โค้ด (Barcode) คิวอาร์โค้ด (QR Code) และแถบสีที่ใช้เสริมหรือแทนเทคโนโลยี (RFID)  ผ่านอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงกัน ระบบก็จะสามารถติดตามสถานะการขนส่งสินค้า การตรวจสอบทะเบียนประวัติ และระเบียบข้อกำหนดทางอิเล็กทรอนิกส์ การตรวจรับรองสินค้า และการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อป้องกันการปลอมแปลง ซึ่งในส่วนของโรงงานผู้ผลิตเองก็สามารถเลือกที่จะพิมพ์ภาพหรือเนื้อหาประกอบสินค้าลงไปในบรรจุภัณฑ์ได้อีกด้วย

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บ : freepik.com

เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ที่ชาญฉลาดขึ้นอยู่กับรหัสดิจิทัลที่ไม่ซ้ำกันทำให้แต่ละผลิตภัณฑ์สามารถรับตัวระบุที่ไม่ซ้ำได้ รหัสเหล่านี้สามารถอ่านได้ โดยอุปกรณ์การสแกนข้อมูลหรือสมาร์ทโฟนธรรมดา ซึ่งเชื่อมโยงกับข้อมูลจำนวนมากและเปิดโอกาสให้ได้ทุกแบบ สร้างช่องทางโต้ตอบกับผู้บริโภค แต่ละรายเพื่อให้แบรนด์ต่าง ๆ ได้มีการพูดคุยกับผู้บริโภคในแบบทันท่วงที แจกแจงรายละเอียด เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ข้อเท็จจริงทางโภชนาการ ตลอดจนเกมโปรโมชั่น และข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ในเวลาเดียวกันด้วยข้อมูลเชิงลึกที่บันทึกผ่านรหัสดิจิทัลเหล่านี้แบรนด์ต่าง ๆ สามารถปรับปรุง ประสบการณ์การเลือกซื้อได้อย่างต่อเนื่องและทำให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจมากขึ้น

หากผู้ประกอบการท่านใดที่อยากจะพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของตัวเองให้เป็นบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจนอกจากบรรจุภัณฑ์แล้ว จำเป็นต้องรู้ลักษณะของผลิตภัณฑ์ด้วย ว่าเหมาะกับการเปลี่ยนไปใช้บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะหรือไม่ ซึ่งผู้ประกอบการควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะให้ดีก่อนนะคะ

ขอบคุณข้อมูลจากเว็บ : graphicbuffet.co.th