เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ในปัจจุบันบรรจุภัณฑ์ถือว่าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของการทำธุรกิจเกือบทุกประเภท ซึ่งบทบาทของบรรจุภัณฑ์แต่ละประเภทก็จะขึ้นอยู่กับการใช้งานเป็นหลักว่านำไปใช้งานในรูปแบบไหน และการออกแบบหรือผลิตบรรจุภัณฑ์นั้นแต่ละชนิดแน่นอนว่าหน้าที่ต่างกันแล้วการออกแบบให้ดูดีและมีความน่าสนใจนั้นก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากเลย เพราะบรรจุภัณฑ์ในบ้านเรานั้นถ้ามีรูปร่างและหน้าตาที่ดีนั้นมันจะเป็นสิ่งที่จะสามารถตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสั่งผลิตให้เหมาะกับสินค้าหรือแบรนด์สินค้านั้นๆ รวมถึงการเลือกซื้อบรรจุภัณฑ์ที่โรงงานผลิตออกมาวางจำหน่าย มีเรื่องน่ารู้ที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้ประกอบการและนักธุรกิจมือใหม่ นอกจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับของกฎหมายแล้ว ยังเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจอีกด้วย

องค์ประกอบของการออกแบบบรรจุภัณฑ์

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์

องค์ประกอบบนบรรจุภัณฑ์มีหลายประเภทและหลายรูปแบบ สำหรับองค์ประกอบที่สามารถสื่อสารกับลูกค้าหรือกลุ่มผู้บริโภคที่อยู่บนบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม หรือกล่องกระดาษลูกฟูก และบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ควรมีรายละเอียดตามความเหมาะสม ดังนี้

 • ชื่อสินค้า
 • ตราสินค้า
 • เครื่องหมายการค้าและสัญญาลักษณะทางการค้า
 • รายละเอียดของสินค้า
 • รายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย
 • รูปภาพ
 • ส่วนประกอบของสินค้า
 • ปริมาตรหรือจำนวนปริมาณของสินค้า
 • ชื่อผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย
 • รายละเอียดตามข้อบังคับของกฎหมาย เช่น วัน เดือน ปี ที่ผลิต
 • วิธีการเก็บรักษา หรือการดูแลรักษา
 • รางวัลและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ

การเลือกใช้วัสดุในการออกแบบบรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก็แบ่งออกเป็นหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทจะมีลักษณะการใช้งานและคุณสมบัติที่แตกต่างกัน

 • บรรจุภัณฑ์กระดาษ

บรรจุภัณฑ์กระดาษ มักจะนิยมใช้กันมาก วัสดุที่นำมาผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษก็จะมีทั้งเยื่อกระดาษคุณภาพ สำหรับใช้บรรจุอาหารและเครื่องดื่ม เช่น แก้วกระดาษ ถ้วยกระดาษ กล่องข้าวที่สามารถย่อยสลายได้ ในส่วนของเยื่อกระดาษรีไซเคิล ก็จะได้แก่ บรรจุภัณฑ์อาหารร้อน กล่องลูกฟูก หรือถาดรองแก้วกาแฟ

 • บรรจุภัณฑ์พลาสติก

บรรจุภัณฑ์พลาสติก จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ก็คือ ประเภทพลาสติกคงรูปและพลาสติกอ่อนตัว ซึ่งทั้ง2 ประเภทมีการนำมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย เช่น ขวดพลาสติก ถ้วยพลาสติก กระปุกใส่ครีม ขวดครีมแบบหัวปั๊ม ตลับพลาสติก กระปุกสำหรับใส่ยา กล่องข้าวพลาสติก ขวดน้ำหอมรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น และในปัจจุบันบรรจุภัณฑ์พลาสติกยังใช้ประโยชน์ได้อเนกประสงค์สามารถนำบรรจุภัณฑ์อาหารร้อน บรรจุภัณฑ์อาหารสด และบรรจุภัณฑ์อาหารแช่แข็ง

 • บรรจุภัณฑ์โลหะ

บรรจุภัณฑ์ประเภทโลหะ เป็นบรรจุภัณฑ์ ชนิดเก่าแก่ แต่ยังคงได้รับความนิยม ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ ที่ทำมาจากโลหะนั้นมีมากมายหลายรูปแบบ เช่น กระป๋องเครื่องดื่ม หรืออาหารสำเร็จรูป ถังหูหิ้ว หลอดเครื่องสำอาง อะลูมิเนียมฟอยล์ หรืออะลูมิเนียมแผ่นเปลว และกระป๋องฉีดพ่นต่าง ๆ

 • บรรจุภัณฑ์แก้ว

บรรจุภัณฑ์แก้วนิยมใช้กันทั่วไป เนื่องจากมีความสวยงาม มีความใสและทำเป็นสีต่างๆได้ง่ายมาก ข้อด้อยของแก้วก็คือแตกหักง่าย บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ จึงต้องใช้คู่กับเยื่อกระดาษขึ้นรูป หรือ กระดาษรังไข่ (pulp mold) เพื่อป้องกันการแตกร้าว

 • บรรจุภัณฑ์ไม้

ไม้เป็นวัสดุจากธรรมชาติ ใช้ทำเป็นบรรจุภัณฑ์ได้หลากหลายรูปแบบ ลักษณะของไม้ที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ ได้แก่

 • ไม้จริง เช่นไม้ยางพาราหรือไม้เนื้อแข็ง
 • ไม้อัด เป็นแผ่นบาง ๆ จากไม้ซุง แล้วนำมาติดกาวให้เป็นเส้นใย จากนั้นอัดด้วยความ

คุณลักษณะของบรรจุภัณฑ์ที่ดี

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์

การเรียนรู้คุณลักษณะของบรรจุภัณฑ์ที่ดี เป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ เพราะนอกจากการออกแบบและเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของบรรจุภัณฑ์แล้ว คุณลักษณะของบรรจุภัณฑ์ยังช่วยเพิ่มมูลค่าทำให้สินค้าได้รับความสนใจมากขึ้น เช่น

 • ต้องมีความสวยงาม สามารถดึงดูดความสนใจของกลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดี
 • มีลักษณะที่โดดเด่น และมีเอกลักษณ์
 • เก็บรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าไว้ได้
 • สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้
 • ต้นทุนของบรรจุภัณฑ์ไม่สูงเกินไป
 • เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ทุกรูปแบบ ทั้งกล่องกระดาษลูกฟูก แก้วกาแฟกระดาษ กล่องข้าวกระดาษ หรือกล่องใส่อาหาร จานใส่อาหารที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ ทั้ง 3 เรื่อง ได้แก่ องค์ประกอบในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การเลือกใช้วัสดุในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และคุณลักษณะของบรรจุภัณฑ์ที่ดี เป็นความรู้ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการมือใหม่เลือกใช้หรือออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้เหมาะสมกับสินค้ามากขึ้น

การออกแบบหรือผลิตบรรจุภัณฑ์ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น กล่องใส่อาหาร ขวดน้ำ หรือบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง หากเราเลือกใช้วัสดุในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ตรงกับคุณลักษณะของบรรจุภัณฑ์ได้ ก็จะทำให้เราได้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสินค้ามากขึ้น

หากท่านใดสนใจออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก หรือกำลังมองหาที่รับผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกอยู่แต่ยังไม่รู้ว่าจะผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกกับใคร ให้วี.เค. พลาสติก เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งในการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกให้กับคุณ ซึ่งเรามีประสบการณ์ในวงการอุตสาหกรรมมากกว่า 30 ปี เรามีทีมงานที่มากประสบการณ์คอยให้คำปรึกษาทั้งเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์และผลิตบรรจุภัณฑ์ เพื่อช่วยให้คุณเป็นเจ้าของบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามในรูปแบบของตนเองได้ในราคาที่ย่อมเยา สนใจผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่เบอร์.02 529 5961 หรือทางเว็บไซต์ vkplastic.com