7 วิธีเลือกบรรจุภัณฑ์ยังไงให้ยอดขายพุ่ง

7 วิธีเลือกบรรจุภัณฑ์ยังไงให้ยอดขายพุ่ง

7 วิธีเลือกบรรจุภัณฑ์ยังไงให้ยอดขายพุ่ง การเลือกบรรจุภัณฑ์ยังไงให้ดี ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของเราเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม และควรให้ความสำคัญไม่แพ้กับขั้นตอนอื่น ๆ เพราะหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของบรรจุภัณฑ์นอกจากจะเป็นสิ่งที่ปกป้องสินค้าของเราให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แล้ว ยังทำหน้าที่เป็นภาพลักษณ์ให้กับสินค้าของเราอีกด้วย การสร้างความแตกต่างเพื่อดึงดูดลูกค้าให้หันมาใช้สินค้าของเรา โดยทั่วไปแล้วสินค้าสามารถแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ

 • บรรจุภัณฑ์ขั้นแรก หมายถึง บรรจุภัณฑ์ที่เป็นภาชนะบรรจุหรือห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ เช่น กระปุกใส่ครีม ขวดเซรั่ม เป็นต้น
 • บรรจุภัณฑ์ขั้นที่สอง หมายถึง บรรจุภัณฑ์ที่ทำหน้าที่ห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์ขั้นแรกไว้ เช่น กล่องใส่ครีม กล่องโลชั่น เป็นต้น
 • บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง หมายถึง บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้า เช่น ลังบรรจุสินค้า เป็นต้น

ซึ่งการเลือกกล่องบรรจุภัณฑ์แต่ละแบบนั้นก็มีหน้าที่และจุดประสงค์ที่แตกต่างกันออกไปทีนี้เราลองมาดูวิธีและปัจจัยในการเลือกบรรจุภัณฑ์กันว่า การเลือกบรรจุภัณฑ์ที่ดีควรมีอะไรบ้าง

 1. การหากลุ่มเป้าหมาย และภาพลักษณ์ของแบรนด์

การหากลุ่มเป้าหมายของแบรนด์จะมีส่วนช่วยอย่างมากในการออกแบบและดีไซน์บรรจุภัณฑ์เพื่อให้ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้มาซื้อสินค้าของเรา โดยที่เราจะต้องศึกษาถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้า อย่างเช่น รสนิยม พฤติกรรมการซื้อ ปริมาณการซื้อ วิธีการนำไปใช้ วิธีการเก็บรักษา เป็นต้น นอกจากนี้ยังต้องคำนึงของภาพลักษณ์ของแบรนด์ด้วยว่าอยากให้เป็นไปในทิศทางไหน เพื่อออกแบบให้ตรงจุดประสงค์ของแบรนด์มากที่สุด

 1. เลือกจากลักษณะของสินค้า

สิ่งต่อมาก่อนที่เราจะเลือกบรรจุภัณฑ์ เราจะต้องดูลักษณะของสินค้าของเราก่อนว่ามีทางด้านกายภาพและทางด้านเคมีมีลักษณะเป็นเช่นไร เช่น ถ้าสินค้าของเราเป็นของเหลว อาทิเช่น เซรั่ม หรือครีมที่มีความเหลวมาก ๆ อาจจะต้องบรรจุในหีบห่อลักษณะขวด หรือหากมีความหนืดเพียงพออาจจะเลือกเป็นแบบกระปุกเป็นต้น หรือสินค้าที่มีเคมีลักษณะพิเศษอาจจะต้องเลือกบรรจุภัณฑ์ที่รองรับสินค้าประเภทนั้น ๆ เป็นต้น

 1. ดูลักษณะการนำไปใช้งาน

บรรจุภัณฑ์ที่ดี นอกจากควรจะมีรูปลักษณ์การออกแบบที่สวยงามน่าใช้แล้ว ยังต้องมีฟังก์ชันที่ใช้งานด้วย ถ้ามัวแต่สวยอย่างเดียวแต่ใช้ยาก ก็เป็นการยากที่จะดึงดูดลูกค้าให้ตัดสินใจซื้อมาใช้ หรือกลับมาใช้ต่อ ดังนั้นบรรจุภัณฑ์จะต้องออกแบบมาให้ใช้งานได้สะดวกและง่ายต่อการใช้ เช่น การเปิด-ปิด การจัดเก็บ การหยิบจับขณะใช้งาน เป็นต้น

 1. เลือกวัสดุที่จะนำมาใช้สำหรับภาชนะบรรจุ

การเลือกวัสดุบรรจุในส่วนนี้หลังจากที่เรารู้แล้วว่าลักษณะของสินค้าเราเป็นอย่างไรการเลือกวัสดุที่เขากับสินค้าของเราโดยหลัก ๆ แล้วจะแบ่งออกเป็น 4 ประเภทด้วยกันได้แก่

 • แก้ว เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีทั้งชนิดโปร่งใสและโปร่งแสง ซึ่งสามารถป้องกันการซึมผ่านของก๊าซ, น้ำ, กลิ่น ได้สามารถทนแรงอัดอากาศได้และไม่ทำปฏิกิริยากับสินค้าที่บรรจุอยู่ภายใน สามารถทำความสะอาดได้ง่าย ไม่มีกลิ่น และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นวัสดุที่ค่อนข้างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่มีข้อเสียคือ มีความเปราะบางและแตกหักง่ายและมีน้ำหนักค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่น ๆ
 • กระดาษ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีน้ำหนักเบา ราคาถูก สามารถใช้งานได้สะดวกเนื่องจากสามารถพับเก็บได้ทำให้ประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บ สามารถใช้กับสินค้าได้หลายประเภท อีกทั้งยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นวัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ แต่มีข้อเสียคือ ไม่ทนความชื้นและแมลงกัดแทะ
 • โลหะ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง สามารถทนความร้อนและแรงดันได้สูง สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ แต่มีข้อเสียคือ อาจเกิดปฏิกิริยากับสินค้าที่บรรจุได้ กัดกร่อนได้ง่าย และใช้พื้นที่ในการจัดเก็บมาก
 • พลาสติก เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีหลายชนิด สามารถใช้งานได้หลากหลาย มีราคาถูก สามารถขึ้นรูปได้ง่ายและขึ้นรูปได้หลายรูปแบบ
 1. ความคงทนของบรรจุภัณฑ์

อีกจุดหนึ่งที่สำคัญเพราะเรียกได้ว่าเป็นหน้าที่หลักของบรรจุภัณฑ์ที่จะต้องปกป้องสินค้าให้ปลอดภัย ไม่เกิดความเสียหาย หากบรรจุภัณฑ์ของเราไม่มีความแข็งแรงคงทนพอ นอกจากจะเกิดความเสียหายระหว่างการขนส่งแล้ว การใช้วัสดุที่ไม่คงทนและไม่มีคุณภาพยังลดความน่าเชื่อถือของสินค้าลงไปด้วย ทำให้โอกาสที่ลูกค้าจะตัดสินใจกลับมาซื้อใหม่น้อยลงไปด้วย

 1. การเก็บรักษาสินค้า

นอกจากสินค้าจะต้องมีความคงทนแล้วยังต้องเก็บรักษาสินค้าให้อยู่ในสภาพดีและคงคุณภาพไว้ด้วย ในส่วนนี้อาจจะต้องคำนึงถึง อุณหภูมิ ความชื้น หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจจะมีผลต่อการเก็บรักษา ทั้งนี้รวมไปถึงระยะเวลาในการเก็บรักษา ที่จะต้องนำมาพิจารณาว่าควรจะเลือกบรรจุภัณฑ์และการจัดเก็บประเภทไหนที่จะรักษาและคงคุณภาพสินค้าไว้ให้นานที่สุด หรือตามระยะเวลาที่กำหนด

 1. ราคาของบรรจุภัณฑ์

เป็นปัจจัยที่สำคัญและไม่ควรละเลย เพราะราคาของบรรจุภัณฑ์นั้นรวมเข้าไปในต้นทุนด้วย ยิ่งต้นทุนสูง กำไลยิ่งน้อย  แต่ถ้าหากเราลดต้นทุนในส่วนนี้มากเกินไปก็อาจส่งผลต่อสินค้าและยอดขายได้ดังนั้นจึงควรเลือกบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติครอบคลุม สวยงาม และเหมาะสม รวมไปถึงมีราคาที่สมเหตุสมผลไม่แพงจนเกินไปด้วย

หากผู้ประกอบการท่านใดที่อยากจะออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก เราขอแนะนำ วี.เค. พลาสติก ซึ่งวี.เค. พลาสติกเรามีประสบการณ์ในวงการอุตสาหกรรมมากกว่า 30 ปี เรามีทีมงานที่มากประสบการณ์คอยให้คำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือการผลิตบรรจุภัณฑ์ สามารถสอบถามและปรึกษากับเราได้ให้เราเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกให้กับคุณนะคะ

และนอกจากนี้เรามีบริการออกแบบบรรจุภัณฑ์และผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อช่วยให้ทุกท่านสามารถเป็นเจ้าของบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่สวยงามในรูปแบบของตนเอง ในราคาที่ย่อมเยาเรายังมีบริการสำหรับให้คำปรึกษาแนะนำสำหรับผู้ที่เริ่มทำธุรกิจอีกด้วย เราแบ่งการรับบริการของเราออกเป็น 4 ประเภท

1.ผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องสําอาง ( Beauty Packages )

ผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องสําอาง ( Beauty Packages ) เราเน้นที่บรรจุภัณฑ์ที่มีความคงทน และสามารถควบคุมระดับสุญญากาศของเครื่องสำอางได้ บรรจุภัณฑ์ใสดังผลึก ดูสะอาดตาและถูกสุขลักษณะ สินค้าดูเปล่งประกายดังแก้วใส สะดวก ปลอดภัย ไม่แตกง่าย เหมาะสมตั้งแต่กระบวนการผลิต สินค้าไม่รั่วซึม เนื่องจากลักษณะของปากขวดที่เรียบ รับผลิตกระปุกครีม รับผลิตกระปุกพลาสติก รับผลิตตลับพลาสติก รับผลิตขวดครีม รับผลิตขวดครีมแบบปั๊ม

2.ผลิตบรรจุภัณฑ์เคมีภัณฑ์และเภสัชกรรม ( Chemical & Pharmacy )

ผลิตบรรจุภัณฑ์เคมีภัณฑ์และเภสัชกรรม ( Chemical & Pharmacy ) เราเน้นบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีความคงทน สะอาด และปลอดภัย ไม่รั่วซึมง่าย เพื่อใช้ ในอุตสาหกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์, อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์, และเวชภัณฑ์

3.ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร ( Food )

ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร ( Food ) เราเน้นบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีความแข็งแรงและความคงทน ปลอดภัยต่อผู้บริโภค พลาสติกต้องดูสะอาดตาและถูกสุขลักษณะ สินค้าดูเปล่งประกายดังแก้วใส สะดวก ปลอดภัย ไม่แตกง่าย ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร เช่น กล่องพลาสติกใส่อาหาร

4.ผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม ( Drink )

ผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม ( Drink ) เราเน้นบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีความแข็งแรงและความคงทน ปลอดภัยต่อผู้บริโภค พลาสติกต้องดูสะอาดตาและถูกสุขลักษณะ สินค้าดูเปล่งประกายดังแก้วใส สะดวก ปลอดภัย ไม่แตกง่าย เช่น ขวดน้ำพลาสติก กระบอกพลาสติก ถังพลาสติก แกลลอนพลาสติก ขวดพลาสติก PET, PE, PP สำหรับอุตสาหกรรมน้ำดื่ม

หากสนใจที่จะผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกเครื่องสำอาง รับผลิตกระปุกครีม รับผลิตกระปุกพลาสติก รับผลิตตลับพลาสติก รับผลิตขวดครีม รับผลิตขวดครีมแบบปั๊ม บรรจุภัณฑ์เคมีภัณฑ์และเภสัชกรรม บรรจุภัณฑ์อาหาร หรือบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม สามารถติดต่อสอบถามหรือปรึกษาเราได้ตลอดเวลา เรามีพนักงานพร้อมให้คำปรึกษากับคุณ หากสนใจผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่เบอร์.02 529 5961 หรือทางเว็บไซต์ vkplastic.com