3 แนวทาง ในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบมืออาชีพ

3 แนวทาง ในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบมืออาชีพ ปัญหาในการทำธุรกิจที่หลายคนมองข้าม ก็คือการเลือกรูปแบบบรรจุภัณฑ์ ที่นอกจากต้องเลือกให้สอดคล้องเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของเราแล้ว บรรจุภัณฑ์ประเภทพลาสติก หากออกแบบให้มีรูปลักษณ์และสีสันที่สวยงาม เหมาะสมกับการใช้งานก็จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและช่วยส่งเสริมด้านการตลาด ทำให้มียอดขายที่เพิ่มมากขึ้นได้อีกด้วย

5 เทคนิคขายออนไลน์สู้ COVID-19

การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบมืออาชีพ

บรรจุภัณฑ์เป็นภาชนะหรือวัสดุที่ใช้รองรับการบรรจุหีบห่อต่าง ๆ เช่น ขวดพลาสติก กล่องใส่อาหาร กล่องพลาสติก กระปุกพลาสติก เพื่อใช้ในการขนส่ง การกระจายสินค้า และการจำหน่าย การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์และการออกแบบจึงมี 3 แนวทางที่เราต้องให้ความสำคัญ ได้แก่

  1. วัตถุประสงค์ในการนำไปใช้
    ทั่วไปหน้าที่หลัก ๆ ของบรรจุภัณฑ์ จะได้แก่ การรักษาคุณภาพ รสชาติ อายุ และรักษาสภาพของสินค้า รวมไปถึงการประยุกต์ใช้เป็นสื่อด้านการตลาด เพื่อสร้างการจดจำทำให้ลูกค้าจดจำแบรนด์หรือสินค้าของเราได้ เช่น การติดสติกเกอร์รายละเอียดสินค้าไว้ที่บรรจุภัณฑ์ การออกแบบหรือการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์แนวทางแรก ควรให้ความสำคัญกับวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้เป็นหลัก
  2. พิจารณาหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์
    บรรจุภัณฑ์แต่ละชนิดส่วนใหญ่ทำหน้าที่รักษาสภาพสินค้า แต่ลักษณะการทำหน้าที่หรือนำไปใช้งานจะมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทหรือชนิดของสินค้า การทำหน้าที่ด้านเทคนิคของบรรจุภัณฑ์ เช่น ป้องกันการอับชื้นจากภายนอก ใช้ป้องกันความเสียหายจากการขนส่ง บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมได้แก่ ลังพลาสติก ส่วนหน้าที่ด้านการตลาด ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบอย่างสวยงามเพื่อช่วยส่งเสริมการขาย สามารถใช้เป็นสื่อโฆษณาได้ในตัว
  3. พิจารณาจากรูปแบบของผลิตภัณฑ์
    บรรจุภัณฑ์ที่ดีควรมีรูปแบบที่เหมาะสมกับตัวสินค้า เช่น สินค้าที่เป็นอาหาร เป็นขนมหวาน หรือเครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์ควรมีช่องเปิดให้เห็นหน้าตาหรือรูปแบบของอาหาร ขนมหวาน หรือเครื่องดื่ม เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ลูกค้ารู้สึกอยากทานหรืออยากลิ้มลองรสชาติ

ทั้ง 3 แนวทางนี้ เป็นหลักการพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้ประกอบการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ได้ตรงกับสินค้า ส่วนการออกแบบหรือผลิตบรรจุภัณฑ์ ควรเลือกโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีประสบการณ์ จะทำให้เราได้บรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการ และเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของเรามากที่สุด ซึ่งวี.เค. พลาสติก เรามีประสบการณ์ในวงการอุตสาหกรรมมากกว่า 30 ปี เรามีทีมงานที่มากประสบการณ์ และยังสามารถออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ท่านได้อีกด้วย หากสนใจหรือต้องการคำปรึกษา เราพร้อมให้คำปรึกษา โทร.02 529 5961