งานฉีดเป่าพลาสติก คืออะไร

งานฉีดเป่าพลาสติก คืออะไร งานเป่าเป็นการผลิตภาชนะกลวงโดยการทำให้พลาสติกเป็นสายท่อ หรือหลอดแก้วใช้ลมเป่าให้เกิดรูปร่างตามแม่พิมพ์ งานเป่าเป็นอุตสาหกรรมพลาสติกประเภทหนึ่งที่เติบโตเร็วมาก

การผลิตภาชนะกลวงมีวิธีการอยู่หลายวิธี เช่น วิธี Extrusion วิธีเป่า Blow moulding วิธี ฉีดเป่า (Injection Blow moulding) วิธี Rotation moulding วิธีพัน วิธีประกบฝา ประกบสองฝาที่ได้จากการฉีด (Injection) วิธีอัด(Compression) หรือการขึ้นรูป (Thermo Forming) แต่การผลิตภาชนะกลวงโดยวิธีการเป่านั้น ต้นทุนจะถูกกว่าแบบอื่น  มีความต้องการในตลาดสูง ประหยัดค่าใช้จ่ายในการผลิต

เครื่องจักรที่ใช้ในงานฉีดเป่าพลาสติก

 

งานฉีดเป่าพลาสติก

 1. Extruder
 2. หัวฉีดสายท่อ
 3. สายท่อ
 4. แม่แบบ
 5. แผ่นติดแม่แบบ
 6. ระบบไฮดรอลิคเปิด– ปิด

 

เครื่องฉีดเป่าแบบอัตโนมัติ

กรรมวิธีการเป่าพลาสติก (Blow Moulding Process)

การเป่าพลาสติก จะใช้แรงดันน้อยกว่าการฉีดพลาสติกมาก สามารถเปรียบเทียบได้ดังนี้

การเป่าใช้ความดัน 0.2 ถึง 1Mpa

การฉีดความดัน 13.8 ถึง 138 Mpa

การเป่าพลาสติกสามารถแบ่งออกเป็น 3 แบบหลัก  ดังนี้

 1. การเป่าแบบExtrusion (Extrusion Blow Moulding)
 2. การฉีดเป่า(Injection Blow Moulding)
 3. การเป่าแล้วยืด(Stretch Blow Moulding)
 1. การเป่าแบบExtrusion (Extrusion Blow Moulding)

การเป่าพลาสติก Extrusion จะต้องผลิตสายท่อ (Parison) ขึ้นมาก่อนโดยที่พลาสติกจะไหลออกมาจาก Extruderผ่านลงมายังหัว Die จากนั้นก็จะเป็นสายท่อลงมาแล้วนำสายท่อนี้ ไปเป่าขึ้นรูปในแม่พิมพ์ ตัวอย่างชิ้นงานได้แก่ การผลิตขวดทั่ว ๆไป

 1. สายท่อไหลลงมายังแม่พิมพ์
 2. แม่พิมพ์ปิดเป่าลม และหล่อเย็น
 3. เปิดแม่พิมพ์และปลดชิ้นงาน
 4. การเป่าแบบฉีดเป่า (Injection Blow Moulding)

วิธีนี้เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างการฉีดและการเป่า ทำให้ได้งานที่ไม่มีตะเข็บรอยต่อ และมีขนาดความหนาเฉลี่ยใกล้เคียงกันการทำงานโดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน โดยเริ่มจากฉีดหลอดเตรียมเป่า (Preform) แล้วนำ Preform ไปเป่าขึ้นรูปจากนั้นจะปลดชิ้นงานออก

 1. ฉีดขึ้นรูป Preform b. นำหลอด Preform เป่าขึ้นรูป

ขั้นตอนการฉีดหลอด Preform

การฉีดหลอด Preform ต้องใช้เวลาที่เหมาะสมกับเวลาเป่า และเวลาปลดชิ้นงาน เพราะการทำงานทั้ง 3 ขั้นตอนต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่องกัน คุณภาพหลอด Preform ที่ดีนั้นขึ้นอยู่กับการปรับความเร็วฉีด ความดันฉีด และการใช้ความดันย้ำ (Holding pressure) ที่เหมาะสม รวมทั้งการควบคุมอุณหภูมิทุกอย่างต้องสมดุลกัน

ตัวอย่างชิ้นงานได้แก่ ขวดที่ต้องการความเที่ยงตรงบริเวณปากขวดสูง และต้องการขนาดของเกลียวที่แน่นอน หรือภาชนะที่มีปากกว้าง มีหูหิ้ว งานที่สำเร็จออกมาจะไม่มีการตัดเศษเลย เพราะขึ้นรูปสำเร็จจากแม่พิมพ์แล้ว

 1. การเป่าแล้วยืด (Stretch Blow Moulding)

การเป่าแบบนี้ จะคล้ายกับการเป่าแบบ Extrusion แต่จะให้ความร้อนกับ Parison แล้วจับยืดออกก่อนที่จะเป่าทำให้ได้ขวด หรือภาชนะที่มีผนังชิ้นงานบางลง มีน้ำหนักเบา และเป็นการประหยัดค่าวัสดุลง ตัวอย่างชิ้นงานได้แก่ ขวด PETที่ใช้บรรจุน้ำอัดลม การเป่าแบบ Stretch Blow Moulding นั้นมีอยู่ 2 รูปแบบ คือ

– แบบจับ Parison ยืดออก

– แบบก้านเป่ายืดออก

ขั้นตอนการเป่าแบบมีอุปกรณ์จับ Parison ยืดออก

a และ b เป็นการเตรียมวัสดุก่อนเป่า

c ถึง d เป็นขั้นตอนการเป่า

 1. นำ Parison ได้จากการ Extrusion มาสวมกับแกนe. มีอุปกรณ์ยืด Parison ออก
 2. นำ Parison ที่สวมกับแกนแล้วอบให้ความร้อนf. แม่พิมพ์ขวดจะปิดพร้อมกับตัดเศษออก
 3. นำ Parison สวมเข้ากับหัวเป่าg. หัวเป่าจะเป่าลมเข้าแม่พิมพ์ และมีอุปกรณ์ดึงเศษออก
 4. แม่พิมพ์เฉพาะส่วนเกลียว จะปิดยึด Parison ไว้

แบบก้านเป่ายืดออก

คล้ายกับการเป่าแบบ Injection Blow Moulding มีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการเป่าแบบ Stretch Injection Blow Moulding

 1. ฉีดหลอด Preform
 2. อบให้ความร้อนก่อนเป่า
 3. ขณะเป่า ก้านเป่าจะยืดออก
 4. ก้านเป่าหดกลับแล้วปลดชิ้นงาน

แม่พิมพ์เป่าพลาสติก (Blow Mould)

แม่พิมพ์เป่าเป็นส่วนสำคัญที่สุดในงานเป่า เพราะคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้จะขึ้นอยู่กับแม่พิมพ์เป็นส่วนใหญ่ แม่พิมพ์เป่าโดยทั่วไปส่วนที่ขึ้นรูปเป็นขวด จะทำจากอะลูมิเนียมอัลลอย และช่วงคอขวดกับช่วงก้นขวด จะเป็นอินเสิร์ตทำจากเหล็กแข็ง และมีคมตัดเพื่อตัดครีบชิ้นงานที่ไม่ต้องการออก